Systemy kolejkowe i serwis urządzeń w tym terminali płatniczych

Oprogramowanie

Statystyki

Istotnym elementem pracy każdej instytucji jest możliwość gromadzenia danych statystycznych. Pozwala to na analizę jakości obsługi klienta. Do tego celu stworzono specjalny pakiet oprogramowania. Daje on możliwość wielowymiarowej analizy gromadzonych danych np. pod katem globalnym całego oddziału, indywidualnym dla każdego pracownika bądź klienta.

Dane są gromadzone na poziomie poszczególnych placówek dostarczając informacji managerom oddziału i mogą być agregowane globalnie dostarczając informacji kadrze zarządzającej wyższego szczebla.

W pakiecie dostępnych standardowych aplikacji, dedykowanych dla kadry zarządzającej znaleźć można oprogramowanie do monitorowania bieżącej sytuacji w placówkach, aplikacje do planowania godzin pracy personelu prowadzące analizę natężenia pracy oddziału na podstawie danych statystycznych.