Systemy kolejkowe i serwis urządzeń w tym terminali płatniczych

Rodzaje oferowanych systemów

Web

AKIS WEB to wszechstronny i niezawodny system zarządzania kolejkami mający na celu poprawę i ułatwienie obsługi klienta w różnych instytucjach, które dostarczają usługi zorientowane na klienta. System jest elastyczny w konfiguracji i obsługuje różnorodne elementy sprzętowe.

Systemy WEBowe mogą być używane w bankach, firmach ubezpieczeniowych, zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach rządowych i innego rodzaju przedsiębiorstwach.

Internetowe komponenty AKIS WEB eliminują konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania dla zarządców, administratorów, operatorów i innych użytkowników QMS. Całość zarządzania systemem odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnego komputera podłączonego do internetu.

Architektura systemu AKIS WEB umożliwia łatwą centralizację wielu lokalizacji. Ustawienia i dane statystyczne z wielu miejsc są przechowywane w jednej bazie danych, dzięki czemu wzrasta poziom bezpieczeństwa i spójność danych w systemie. System AKIS WEB jest idealny dla Klientów którzy posiadają rozproszoną sieć placówek i chcą nimi zarządzać centralnie zarówno w zakresie konfiguracji jak i statystyk oraz nadzoru nad pracą wszystkich pracowników.

Centralizacja w systemie AKIS WEB odbywa się za pomocą narzędzia Microsoft SQL Server. W systemie scentralizowanym, dane statystyczne i ustawienia zdalnych lokalizacji są przechowywane w centralnej bazie danych zgodnie z ustalonymi parametrami i regułami replikacji.

Zestaw algorytmów przetwarzania kolejki został opracowany z myślą o szybkiej, niezawodnej i autonomicznej obsłudze klienta, przez co zapewnia większą efektywność kosztów i łatwość zarządzania przedsiębiorstwem.

Ogólne cechy:

 • Praktycznie nieograniczona liczba kolejek i operacji;
 • Obsługa do 100 operatorów na 1 system;
 • Konfiguracja i zarządzanie systemem poprzez dedykowaną stronę internetową;
 • Możliwość łączenia wielu systemów w jeden dzięki narzędziom do scentralizowanej administracji, zarządzania i analizy danych statystycznych;
 • Uwierzytelnianie klientów poprzez czytnik pasków magnetycznych lub kodów kreskowych;
 • Możliwość pokazywania w Menu Klienta dodatkowych opcji dla klientów VIP;
 • Powiadomienia audio; zaproszenia w wielu językach dla wzywanych biletów;
 • Możliwość użycia wielu kanałów audio i przypisywania ich do stanowisk;
 • Autonomiczne działanie systemu;
 • Szablony biletów w formacie RTF w wysokiej rozdzielczości;
 • Różne modele dyspenserów w jednym systemie;
 • Pełny zestaw sprzętu, zgodny z oprogramowaniem tego samego producenta;
 • Zmiany konfiguracji pojawiają się w systemie QMS natychmiast bez konieczności restartu;
 • Wbudowana sygnalizacja z możliwością pokazywania aktualnego stanu kolejki;
 • Wsparcie dla kwestionariuszy;
 • Wsparcie dla różnych systemów zarządzania zdalnymi bazami danych (MS SQL Server, Firebird)

Zarządzanie systemem:

 • Uwierzytelnianie poprzez nazwę użytkownika i hasło;
 • Wiele poziomów dostępu użytkownika;
 • Możliwość tworzenia unikalnych i elastycznych grup uprawnień użytkowników;
 • Możliwość grupowania zdalnych lokalizacji;
 • Elastyczny moduł konfiguracji Menu Klienta 
 • Elastyczny moduł tworzenia prezentacji dla wyświetlaczy
 • Możliwość tworzenia harmonogramów i przypisywania ich do kolejek, menu klienta, prezentacji na wyświetlaczach, generacji automatycznych raportów statystycznych i wysyłania ich przez email lub SMS;
 • Możliwość monitorowania pracy systemu w czasie rzeczywistym, poprzez widok skrócony lub szczegółowy (za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej) , i automatycznego przysyłania informacji o statusie przez email lub SMS;
 • Elastyczny moduł generacji raportów statystycznych;
 • Możliwość zapisania parametrów wygenerowanego raportu statystycznego oraz tworzenia szablonów  raportów.

Obsługa klienta:

 • Uwierzytelnianie operatora poprzez kod operatora, albo nazwę użytkownika i hasło;
 • Uwierzytelnianie stanowiska poprzez nazwę albo adres IP urządzenia;
 • Terminale internetowe (narzędzia operatora QMS dostępne poprzez przeglądarkę internetową);
 • Zestaw standardowych narzędzi do wzywania, pomijania klienta i do oznaczenia biletu jako pusty 
 • Możliwość wybierania kolejek, które będą obsługiwane;
 • Możliwość przekierowania klienta do innej kolejki lub usługi;
 • Możliwość opóźnienia klienta o nieograniczony okres czasu (wezwanie klienta z listy) oraz o ustalony okres czasu;
 • Możliwość wzywania klienta po numerze biletu;
 • Możliwość rejestrowania klienta na stanowisku;
 • Możliwość podglądu dodatkowych informacji na temat wzywanego klienta;
 • Możliwość podglądu listy najdłużej oczekujących klientów, z możliwością natychmiastowego wzywania klientów z tej listy;
 • Możliwość sprawdzenia obecnego statusu (liczba oczekujących w każdej kolejce).

Widok podglądu wielu placówek w scentralizowanym systemie:

Elementy składowe systemu - Urządzenia:

Elementy składowe systemu - Oprogramowanie: